Popular Books
 

Syarat Kelayakan:
Pengguna berdaftar dan warga staff IIM mempunyai keahlian dengan Perpustakaan Institut Integriti Malaysia.

Tatacara Mendaftar/ Log Masuk:

1. Hubungi pustakawan kami melalui talian yang tertera di poster untuk mendapatkan Organisation Access
    Number (OAN) yang akan digunakan semasa mendaftar profll.
2. Setelah mendapatkan Organisation Access Number (OAN), layari https://www.emerald.com/insight/
3. Klik Register for a profile dan masukkan maklumat seperti berikut:

  • Nama pengguna
  • Alamat Email persendirian/ organisasi (Contoh: ******@integriti.my)
  • 15 digit Organisation Access Number (OAN)

4. Selepas mengesahkan melalui email, anda boleh terus mengakses Emerald Insight.